Skapa ett gratis konto på Löpning.se för att planera din säsong. Registrera dig här!

Backyard Ultra Tips: Hur ska man tänka inför en Backyard Ultra?

Backyard Ultra Tips: Hur ska man tänka inför en Backyard Ultra?

Backyard Ultra, en tävlingsform där deltagarna utmanas att springa en sträcka på 6,706 meter (4,167 miles) varje timme, dygnet runt, tills endast en löpare återstår, har snabbt blivit en populär disciplin inom uthållighetsidrotten.

Detta unika format testar inte bara fysisk uthållighet utan också mental styrka, strategisk planering och förmågan att hantera och anpassa sig till kontinuerlig stress och trötthet. Denna artikel syftar till att ge en djupgående förståelse av de utmaningar och strategier som är involverade i Backyard Ultra, med särskilt fokus på motionslöpare. Genom att utforska mental förberedelse, fysiologiska effekter, näringsstrategier, och tips för att uthärda ett helt dygn, erbjuder vi en vetenskapligt grundad guide för den som vill anta utmaningen.Historik och grundprinciperna bakom Backyard Ultra


Backyard Ultra, som konceptualiserades av Gary "Lazarus Lake" Cantrell, samma person bakom det ökända Barkley Marathons, är designat för att vara en ultimat test av uthållighet och viljestyrka.

Tävlingen inleds med att löpare startar vid en fast tidpunkt, ofta vid början av en timme, för att sedan springa en distans av 6,706 meter på en bana eller en loop. De måste fullborda varje loop inom en timme för att få fortsätta till nästa start. Detta upprepas timme efter timme, utan slut, tills bara en löpare kvarstår som kan fullborda en loop inom tidsgränsen.

Detta format utmanar således traditionella löpstrategier och kräver en unik kombination av snabb återhämtning, tempoanpassning och mental uthållighet.

Hur förbereder man sig mentalt för Backyard Ultra?


Mental förberedelse är lika viktig som fysisk träning när det gäller uthållighetslopp. För motionslöpare som garanterat kommer stöta på nya utmaningar under loppets gång, är mental styrka avgörande. Här är några strategier:


  • Målsättning: Sätt realistiska mål för ditt deltagande i Backyard Ultra. Målen bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART). Dessa mål kan inkludera att slutföra ett visst antal varv, att delta i ett specifikt antal timmar, eller helt enkelt att överträffa ditt tidigare personbästa.
  • Visualiseringstekniker: Använd dig av visualisering för att mentalt förbereda dig för utmaningarna under loppet. Föreställ dig hur du löser specifika situationer, såsom trötthet, smärta, eller när motivationen sviker.
  • Hantering av motgångar: Utveckla strategier för att hantera motgångar. Det kan handla om att bryta ner loppet i hanterbara delar, att ha ett positivt mantra att upprepa för sig själv under tuffa stunder, och att påminna dig själv om varför du antog utmaningen från början.


Forskning har visat att mental träning, inklusive målsättning och visualisering, kan förbättra prestationen hos uthållighetsidrottare genom att öka motivationen, fokuset och förmågan att hantera smärta och trötthet.

Fysiologiska effekter av ultralöpning


Ultralöpning (all löpning längre än maraton), ställer extrema krav på kroppen. Förståelsen av dessa krav är central för att kunna förbereda sig och anpassa sin träning effektivt.

Muskler och uthållighet
Långdistanslöpning påverkar framför allt musklernas uthållighet och styrka. Under ett ultralopp bryts muskelfibrer ned, vilket kräver tid för återhämtning och reparation. För motionslöpare är det viktigt att gradvis bygga upp en bas av uthållighetsträning för att förbereda musklerna för denna typ av påfrestning. Vetenskapliga studier har visat att regelbunden långdistanslöpning ökar mitokondriernas densitet i muskelcellerna, vilket förbättrar uthålligheten genom mer effektiv energianvändning.

Hjärt-kärlsystemet
Regelbunden träning inför ultralöpning har positiva effekter på hjärt-kärlsystemet, inklusive förbättrad hjärtvolym och ökad slagvolym, vilket möjliggör en effektivare blodcirkulation och syreupptagning under långvarig fysisk aktivitet. Det är viktigt att notera att även om dessa anpassningar är fördelaktiga, bör individer över 45 år genomgå medicinsk undersökning för att identifiera eventuella riskfaktorer innan de påbörjar intensiv träning.

Återhämtning och skador

Återhämtningen spelar en avgörande roll i ultralöpning. Forskning tyder på att strategier som adekvat näringsintag, sömn, och aktiv återhämtning (t.ex. lättare träning, stretchning) kan påskynda återhämtningen och minska risken för skador. För långdistanslöpare är det också viktigt att vara uppmärksam på kroppens signaler och vila vid behov för att förhindra överträning och skador.


Energiintag och näringsstrategier under Backyard Ultra


Att hantera energiintag är en kritisk del av förberedelserna och genomförandet av ett Backyard Ultra. Att förstå hur man balanserar intaget av kolhydrater, proteiner och fetter, samt vätskebalansen, är avgörande för att du ska maximera din prestation.

Grundläggande om energiförbrukning

Under ultralöpning är kroppens primära energikälla kolhydrater, följt av fett. Proteiner används i mindre utsträckning som en energikälla under loppet, men är avgörande för återhämtning och reparation av muskler. En balanserad kost rik på dessa näringsämnen är därför viktig under träningsperioden inför, liksom efter loppet.


Rekommenderat Energiintag

  • Före tävlingen: Ladda upp med kolhydratrika måltider 1-2 dygn före tävlingen för att maximera glykogenlagren i musklerna.
  • Under tävlingen: Intag av lättsmälta kolhydrater är avgörande för att upprätthålla energinivån. Målet bör vara att inta minst 30-60 gram kolhydrater per timme. Även om du inte kommer springa särskilt snabbt under en Backyard Ultra, så behöver kroppen kolhydrater inte bara för prestationen i sig, utan också för att hålla värmen, ge hjärnan energi, m,m,
  • Efter tävlingen: Fokus bör ligga på återhämtning, med ett intag av kolhydrater och protein för att återställa glykogenlagren och påskynda muskelreparation.


Vatten och elektrolytbalans är också kritiska faktorer, särskilt under längre lopp där svettförluster kan leda till dehydrering och elektrolytobalans.

Att hålla ut ett helt dygn


Att delta i ett Backyard Ultra innebär inte bara att springa så långt som möjligt utan också att kunna uthärda mentalt och fysiskt under ett helt dygn eller längre. Här är några strategier för att lyckas:

  • Sömnhantering: Även om det kan vara svårt att få ordentlig sömn under loppet, är korta viloperioder och till och med mikrosovningar värdefulla för att bibehålla mental skärpa.
  • Pacing: Att hitta ett hållbart tempo som låter dig slutföra varje varv med tillräckligt med tid för återhämtning är nyckeln. Att springa för snabbt i början kan leda till utmattning, medan för långsam fart riskerar att du inte hinner klart inom timmen.
  • Utrustning och klädsel: Anpassa utrustning och kläder efter väderförhållandena och personliga behov. Komfort och funktionalitet bör prioriteras för att minimera risken för skav och andra obehag. Tag gärna med ombyten så du har möjlighet att byta till torra kläder efter några timmar, oavsett om orsaken är att du svettas mycket eller att det blir fuktigt eller regnar på natten.


Genom att kombinera dessa strategier med en solid grund av mental och fysisk förberedelse, kan du som deltagare i en Backyard Ultra utmana dina gränser och kanske till och med upptäcka nya dimensioner av din kapacitet. Att maximera sin prestation under ett Backyard Ultra kräver mer än bara uthållighet; det kräver en djup förståelse för kroppen, sinnet och själens gränser.

Avslutande tankar om Backyard Ultra


Backyard Ultra är mer än bara en löptävling; det är en djupgående utforskning av individuell uthållighet, viljestyrka och strategisk planering. För motionärer erbjuder det en unik möjlighet att utmana både kropp och sinne på sätt som få andra tävlingar gör. Du har dessutom ofta tid att umgås med de andra löparna mellan varven. Genom att förbereda sig noggrant – mentalt, fysiskt och näringsmässigt – kan löpare inte bara öka sina chanser att prestera väl, utan också njuta av upplevelsen och lära sig värdefulla lektioner om sig själva.


Den vetenskapliga forskningen kring ultralöpning fortsätter att växa, och den ger värdefulla insikter som kan hjälpa löpare att förbättra sin prestation, minska risken för skador och maximera återhämtningen. Att engagera sig i ett Backyard Ultra är att ta del i en test av mänsklig uthållighet, där varje varv inte bara är en fysisk ansträngning utan också en mental triumf.


För de som vågar anta denna utmaning, kom ihåg att framgång inte bara mäts i antal varv eller timmar på banan, utan också i modet att försöka, uthålligheten att fortsätta och viljan att övervinna sina egna begränsningar. Backyard Ultra är en resa som bjuder in till självupptäckt, gemenskap med andra löpare, och en djupare förståelse för vad vi som människor är kapabla till.


Oavsett om ditt mål är att fullfölja ett visst antal varv, att hålla ut ett helt dygn, eller kanske till och med att vara den sista löparen kvarstående, är varje steg mot detta mål en prestation. Att förbereda sig för och delta i ett Backyard Ultra är imponerande – inte bara som en fysisk aktivitet utan som en livsstil som omfamnar kontinuerlig förbättring, uthållighet och ett outtröttligt utforskande av våra gränser.


Till dig som står inför utmaningen med Backyard Ultra, lycka till. Må din löpning inte bara leda dig genom banan, utan också på en resa mot personlig tillväxt och nya insikter.

Har sprungit sedan barnsben, men aldrig på någon hög prestationsnivå. Är en glad motionär med 2 barn.