Skip to content Skip to footer

Vanliga skador inom löpningen

Tyvärr är det väldigt vanligt med skador inom löpningen. Detta beror i väldigt hög utsträckning på för hög belastning, eller på att man inte belastar kroppen på rätt sätt. För att komma till rätta med löprelaterade skador kan man ta hjälp från flera olika håll, beroende på vad det är för typ av skada man har råkat ut för.