Trans Scania 2024

Lopp om 2 veckor (9/8 2024)

Trans Scania 2024

Plats och tid
Trans Scania, en utmanande trail- och väglöpning över 246 km genom Skånes vackra landskap, startar vid Långa bryggan i Bjärred den 9 augusti 2024. Loppet sträcker sig över 60 timmar, vilket betyder att deltagarna löper i två dagar och två nätter.

Banbeskrivning

Deltagarna tar sig igenom landsbygden på egen hand, med minimalt stöd, från starten i Bjärred till målgången vid Hotel Lundia i Lund. Loppet är en blandning av trail och väg, krävande uthållighet och självständighet.

Kvalifikation och anmälan

Trans Scania är endast öppet för kvalificerade löpare med erfarenhet från 100-miles lopp eller 24-timmarslöpningar under de senaste tre åren. Anmälan öppnar den 28 oktober 2023, och vid överanmälan inom de första 24 timmarna genomförs en lottning den 9 november. Startavgiften är 950 SEK och inkluderar en T-shirt för de som fullföljer, GPS-tracker, hantering av dropbag och eventuell transport från Lund till starten på tävlingsdagen.

Faciliteter och service

Deltagarna ansvarar själva för sin mat, transport och boende under loppet, förutom den inledande transporten från Lund till starten för de som bekräftat detta behov i förväg.

Övrig information

Deltagandet kräver noggrann planering och förberedelse, då loppet är fysiskt och mentalt krävande. Anmälan är personlig och kan inte återbetalas, överföras till en annan person eller sparas till ett annat år.

Loppets hemsida: https://www.scaniaroadrunners.se/trans-scania