VO2max tabell – Hur bra kondition har du för din ålder?

En tabell över VO2max fördelat på ålderskategorier. K = kvinnor, M = män. Kön&Ålder Mycket låg Låg Ganska låg Medel Bra Mycket bra Elit K20-24 <27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 >51 K25-29 <26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 >49 K30-34 <25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 >46 K35-39 <24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 … Fortsätt läsa VO2max tabell – Hur bra kondition har du för din ålder?