Skip to content Skip to footer

Göteborgsvarvet & Göteborgsvarvet marathon 2021 ställs in

Precis som 2020 så ställs alltså Göteborgsvarvet 2021 in, eller som man skriver på sin hemsida, man ställer om. Alla som är anmälda flyttas över till ett digitalt evenemang.


”Alla anmälda deltagare till Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon kommer att flyttas över till ett digitalt genomförande, för övriga lopp ber vi om att få återkomma inom kort.”

— Göteborgsvarvet

Mer information hittar du på Göteborgsvarvets hemsida: https://www.goteborgsvarvet.se/nyheter/ordinarie-goteborgsvarvet-och-hostveckan-2021-stalls-in